brand4

52

OUR SERVICES

EasyAudit knows how to put all the pieces together while helping advise on the options, feasibility, gap analysis and ramifications.

OUR SERVICES

Our engineering teams specialize in full cycle software development for web and enterprise applications.
USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE
Współpracujemy z architektami w przygotowaniu wielowariantowych koncepcji architektonicznych
USŁUGI W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI
przygotowanie pełnej dokumentacji do wniosków o decyzje o warunkach zabudowykoordynowanie procedury i uzyskiwanie decyzji ustalających warunki zabudowyprzygotowywanie dokumentacji do pozwolenia na budowęuzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę
ANALIZA PRAWNA DUE DILIGENCE
weryfikacja stanu prawnego nieruchomości i tytułu prawnego do nieruchomościidentyfikacja kosztów wpływających na transakcjęanaliza opodatkowania mającego wpływ na transakcjęidentyfikacja innych czynników, wpływających na transakcjędefinicja działań prawnych niezbędnych do zawarcia transakcji
Phone:

(719) 445-2808; (719) 445-2809

Address:

4578 Marmora Road, Glasgow

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply