USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE

USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE

Rola architekta w naszym zespole jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek, ponieważ zapotrzebowanie na wysokiej jakości projekty, wykonywane w ograniczonym czasie – szybko rośnie.

Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego mimo że Greenfields posiada własny zespół architektów, współpracujemy z biurami architektonicznymi, doświadczonymi w różnych dziedzinach.

Nasz zespół architektów specjalizuje się w projektach mieszkaniowych, ale ma również doświadczenie w zakresie obiektów edukacyjnych, biurowych, usługowych, logistycznych i medycznych. Oferujemy:

 • Przygotowanie analizy potencjału rozwojowego obszaru
 • Przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Udział w pracach związanych z planowaniem urbanistycznym, w szczególności w zakresie studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Udział w procedurach administracyjnych
 • Udział w dialogu z urzędami na temat zrównoważonego rozwoju
 • Przygotowanie złożonych decyzji i raportów środowiskowych
 • Analizę prawną i techniczną istniejących projektów
 • Udział w procedurach przetargowych
 • Projektowanie budynków
 • Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
 • Doradztwo w zakresie uzyskania pozwoleń na zagospodarowanie terenu i budowę
 • Optymalizację istniejących projektów