POZWOLENIA NA BUDOWĘ

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Kluczem do uzyskania pozwolenia na budowę, poza wysokiej jakości wielobranżowym projektem budowlanym, jest umiejętne zarządzanie całą procedurą administracyjną.

W Polsce nie ma jednolitych wytycznych dla obowiązkowych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia, a rosnąca konieczność budowy dróg publicznych i wspólnej sieci infrastruktury technicznej, wraz z inwestycjami kubaturowymi, powodują znaczne komplikacje i opóźnienia w procedurach.

Zespół Greenfields przeprowadza procedury efektywnie pod względem czasu i kosztów oraz umożliwia uzyskanie wymaganego pozwolenia na budowę.