SPECJALNE PROCEDURY URBANISTYCZNE

SPECJALNE PROCEDURY URBANISTYCZNE

W 2018 r. została uchwalona w Polsce specustawa mieszkaniowa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Jest ona dodatkowym narzędziem, umożliwiającym inwestorom uzyskanie pozwolenia i wytycznych dla lokalizacji inwestycji mieszkaniowych. Ponieważ dotychczasowe rozwiązania miały wiele wad, specustawa mieszkaniowa ma szansę zaoferować szybką i sformalizowaną alternatywę oraz wygodną ścieżką inwestycyjną.

Greenfields jako pierwsza firma w Warszawie złożyła kompletne wnioski w ramach procedury przewidzianej specustawą mieszkaniową i pomyślnie przeszła wszystkie postępowania zgodnie z nowymi przepisami. Innowacyjne i specjalistyczne podejście firmy pozwala na zastosowanie postanowień specustawy mieszkaniowej w przypadku różnych nieruchomości.