USŁUGI W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie: planowania urbanistycznego, architektury, procedur, decyzji środowiskowych, warunków technicznych i zarządzania projektami, aby świadczyć kompleksowe usługi takie jak:

  • Ocena potencjału inwestycyjnego obiektu w oparciu o materiały planowania urbanistycznego
  • Analiza rynku – wyszukiwanie i zabezpieczanie nieruchomości zgodnie z kryteriami klientów
  • Ocena i raporty dotyczące ryzyka związanego z projektem
  • Reprezentowanie stron transakcji w negocjacjach
  • Opracowanie szczegółowych prezentacji i raportów, analizujących wybraną nieruchomość
  • Przygotowanie analizy due diligence dla nieruchomości
  • Pełna koordynacja procesu inwestycyjnego
  • Organizacja przetargu, udział w przetargu
  • Zarządzanie gwarancjami