WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawową kwestią związaną z nabyciem gruntów jest posiadanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

W przypadku niektórych inwestycji, przed uzyskaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wymagana jest wcześniejsza decyzja środowiskowa (DUŚ). Jej uzyskanie to kosztowny i czasochłonny proces, który wymaga bardzo dokładnego przygotowania. Nasza firma uzyskuje decyzje dla inwestycji mieszkaniowych, biurowych i usługowych.

Parametry przyszłych inwestycji są ściśle związane z projektami sąsiadującymi, a także z polityką urzędów dotyczącą zabudowy. Greenfields zawsze bierze pod uwagę oczekiwania sprzedających i kupujących, a także sąsiadów, składając wnioski uwzględniające kompromisy i dopuszczalne parametry budowy. Ponadto możemy pochwalić się 100-procentową skutecznością: 160 wniosków o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego zaowocowało 160 decyzjami o wydaniu takich warunków, z czego 80  proc. miało miejsce w ciągu ostatnich siedmiu lat.

Mając na uwadze obecną politykę urzędów miejskich i urzędów gmin, staramy się zachować harmonię i równowagę w zakresie zrównoważonego rozwoju i środowiska.

Nasz zespół jest również świadomy, że każda lokalizacja wymaga analizy architektonicznej, indywidualnego podejścia oraz dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za planowanie przestrzenne.