Inwestycja przy Gdańskiej. Sąd przyznał rację GREENFIELDS

in
1364
Inwestycja przy Gdańskiej. Sąd przyznał rację GREENFIELDS

15 października Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie dotyczącej odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Gdańskiej 5 i 7 w dzielnicy Żoliborz. Skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosła Rada m. st. Warszawy.

To ważny wyrok na kanwie specustawy mieszkaniowej. Przypomnijmy, inwestor, spółka GREENFIELDS, w swojej skardze zarzucała miastu, między innymi, błędną interpretację pojęcia niesprzeczności ze studium, brak uzasadnienia motywów uchwały oraz nierozważenie kwestii zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Wówczas Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 21 kwietnia 2020 roku stwierdził nieważność uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy odmawiającej lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

W dniu 15 października NSA podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd podał m.in., że z uzasadnienia do projektu zaskarżonej uchwały nie można wyczytać wprost sprzeczności inwestycji ze studium. Wskazywał, że ani w uchwale, ani w uzasadnieniu do projektu uchwały nie było mowy o innych niż sprzeczność wskaźników, naruszeniach ładu zagospodarowania przestrzennego wynikającego z wytycznych w studium. Podkreślił też, że obok inwestycji znajduje się budynek o podobnej skali, wobec czego planowane zamierzenie niczym nie odstaje od otoczenia.

Obecnie na działce przy ul. Gdańskiej znajdują się pozostałości zdewastowanego budynku mieszkalnego, parking oraz obiekty usługowe w złym stanie technicznym. Po uzyskaniu specuchwały mogłoby powstać adekwatne do lokalizacji zagospodarowanie tego terenu. W planach jest wielorodzinny budynek mieszkalny z lokalami usługowymi.

fot. GREENFIELDS

Odwiedź nasz profil na Facebooku:

54321
(0 votes. Average 0 of 5)