Co robimy

Decyzje środowiskowe

Jesteśmy przekonani, że troska o środowisko ma współcześnie kluczowe znaczenie, a inwestycje powinny w jak najmniejszym stopniu wpływać na otoczenie. Skutecznie pozyskujemy decyzje środowiskowe, bo dobrze wiemy, jak pogodzić ochronę przyrody z oczekiwaniami inwestorów i organów wydających decyzje.

Pozwolenia na budowę

Jest to decyzja administracyjna, niezbędna do rozpoczęcia budowy lub wykonywania robót budowlanych. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę dla inwestycji o różnych funkcjach: mieszkaniowych, usługowych, magazynowych, hotelowych, logistycznych, użyteczności publicznej i data center.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Deweloperzy są zmuszeni ubiegać się o decyzję o warunkach zabudowy, gdy na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Greenfields specjalizuje się w uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji o różnych funkcjach. Dla naszych klientów zdobyliśmy już kilkadziesiąt decyzji WZ.

Due dilligence nieruchomości

To audyt prawny i techniczny. Analiza due diligence umożliwia ocenę stanu faktycznego i perspektyw rozwoju nieruchomości oraz ujawnienie potencjalnego ryzyka przy pozyskaniu gruntu pod inwestycję czy nieruchomości zabudowanej, związanego z budowlanymi, planistycznymi i prawnymi ograniczeniami. Precyzyjna ocena ryzyka ma ogromne znaczenie przy inwestowaniu w nieruchomości, ponieważ może przesądzić o rentowności danej inwestycji.

Specustawa mieszkaniowa

Specjalizujemy się w przygotowaniu inwestycji, powstających w oparciu o Ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących („lex deweloper”). W naszym portfolio jest m.in. pozyskanie uchwały dla jednego z największych tego typu projektów w Polsce - Osiedla Kostrogaj w Płocku, obejmującego ok. 1400 mieszkań.

Usługi pośrednictwa

Greenfields reprezentuje właścicieli działek oraz nabywców podczas zakupu i sprzedaży nieruchomości. Cała transakcja jest poprzedzona audytem prawnym i technicznym. W razie potrzeby na zlecenie właścicieli działek wyszukujemy dla ich działalności lokalizacje zastępcze.

Organizacja przetargów i konkursów

Oferujemy kompleksową pomoc w transakcjach sprzedaży nieruchomości, kompletujemy niezbędną dokumentację i przygotowujemy postępowania przetargowe.

Land developer


Działamy w imieniu deweloperów i zapewniamy opiekę nad inwestycją, realizujemy projekt od A do Z, od pozyskania gruntu po ukończenie inwestycji. Kreujemy wielofunkcyjne przestrzenie publiczne, a poprzez współpracę z miastem, wpływamy na to, jaka zabudowa oraz infrastruktura towarzysząca powstanie w danej lokalizacji.

Ocena potencjału i wycena nieruchomości

Dokonujemy fachowej wyceny gruntów pod inwestycje. Określamy potencjał działek na sprzedaż, wskazując najbardziej optymalne warunki zagospodarowania terenu.

PR, media relations

Inwestowanie w nieruchomości to często złożony proces, wymagający komunikacji z otoczeniem firmy inwestora, a to wiąże się z potrzebą działań PR-owych. Nasi eksperci z działu PR przygotowują interesujące materiały na temat inwestycji realizowanych przez współpracujących z nami deweloperów.

Negocjacje

Greenfields zapewnia kompleksowe wsparcie przy sprzedaży, w tym w zakresie negocjacji między stronami transakcji, a także między inwestorami i właścicielami sąsiadujących nieruchomości. Odpowiadamy również za spotkania informacyjne i konsultacje z mieszkańcami w zakresie nowych projektów.

Dialog z przedstawicielami władz administracji publicznej

W imieniu inwestorów prowadzimy rozmowy z przedstawicielami władz administracji publicznej w zakresie charakteru nowej zabudowy oraz inwestycji towarzyszących.