Wiodący doradca

na rynku nieruchomości

Wiodący doradca

na rynku nieruchomości

Przeprowadziliśmy

Przeprowadziliśmy

więcej transakcji

więcej transakcji

niż wszyscy nasi konkurenci razem wzięci

niż wszyscy nasi konkurenci razem wzięci

Greenfields działa w branży nieruchomości i świadczy usługi doradztwa podczas transakcji zakupu i sprzedaży terenów inwestycyjnych.

Na zlecenie klientów kompleksowo przygotowujemy do realizacji przyszłe inwestycje, niezależnie od wielkości, specyfiki i charakteru przedsięwzięcia.

Od 2005 roku firma Greenfields przeprowadziła transakcje sprzedaży działek na których inwestorzy wybudowali, bądź wybudują, łącznie ok. 1,5 mln mkw. powierzchni użytkowej. Firma zapewnia kompleksową obsługę procesu zakupu oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych pod inwestycje: mieszkaniowe, usługowe, biurowe i użyteczności publicznej.

Case studies

Efekty naszej pracy

Całkowita wartość naszych

transakcji

transakcji

to ponad 2.63 mld zł

News

News

News

News