Co robimy

Decyzje środowiskowe

Pozwolenia na budowę

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Due dilligence prawne i techniczne

Specustawa mieszkaniowa

Usługi pośrednictwa

Organizacja przetargów i konkursów

Koordynacja procesu inwestycyjnego

Ocena potencjału i wycena nieruchomości

PR, media relations

Negocjacje

Dialog z przedstawicielami władz administracji publicznej