Proste projekty się skończyły

Ponad 18 lat działalności na rynku nieruchomości pozwoliło nam zbudować kompetencje i wyspecjalizowany zespół in-house. Naszą przewagą rynkową jest świadczenie kompleksowych usług doradczych.

Read More »

Obserwujemy ożywienie

Mimo wymagających czasów liczba transakcji i sprzedanych nieruchomości
gruntowych utrzymuje się na dobrym poziomie, a można nawet powiedzieć, że
obserwujemy ożywienie.


Wojna w Ukrainie postawiła przed biznesem nowe wyzwania, wpłynęła na decyzje
inwestycyjne, nie bez znaczenia są też presja inflacyjna i mniejsza aktywność
kredytobiorców. Pomimo tych czynników po pierwszym półroczu 2023 r. możemy
powiedzieć, że klienci dalej kupują działki, a takie wydarzenia jak ogłoszenie
rządowego programu tanich kredytów dodatkowo pobudziły rynek i widzimy
coraz większą aktywność naszych kontrahentów.


Jako Greenfields mamy obecnie kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych
działek na zaawansowanym stopniu negocjacji i liczymy, że kolejne transakcje
będą się wkrótce finalizować. Zauważyliśmy też rosnące zainteresowanie przekształcaniem
zabudowanych terenów na nowe inwestycje, dlatego w ostatnim
okresie rozszerzyliśmy nasze działania o przygotowanie terenów poprzemysłowych,
tzw. brownfieldów.


Pozytywnym aspektem jest coraz większe zainteresowanie naszymi usługami
ze strony inwestorów zagranicznych, którzy dostrzegają potencjał polskiej doliny
cyfrowej i rosnącego sektora centrów danych w okolicach Warszawy. Jednakże
brak infrastruktury energetycznej, która zapewniłaby odpowiednią moc przyłączeniową,
może powodować opóźnienia, a wręcz uniemożliwiać realizację poszczególnych
inwestycji. Niemniej w ciągu ostatnich dwóch lat zainteresowanie
inwestorów zagranicznych wzrosło ponaddwukrotnie i przewidujemy rozwój
tego rynku w Polsce.


W dalszym ciągu borykamy się też z wyzwaniami na poziomie administracyjnym.
Nie pomagają zmiany w legislacji, które wywołują paraliż po stronie warszawskich
urzędów, to z kolei przekłada się na czas przygotowania gruntów pod zabudowę.
Przy obecnie wzmożonym popycie sprawność procedur administracyjnych jest
kluczowa dla tempa realizacji inwestycji czy też zawieranych transakcji. Mimo to
z optymizmem patrzymy w przyszłość i jesteśmy zdeterminowani w stawianiu
czoła tym wyzwaniom, a także kontynuowaniu rozwoju działalności Greenfields.

Artykuł ukazał się w najnowszym numerze (124) Property Insider

Proste projekty się skończyły

Ponad 18 lat działalności na rynku nieruchomości pozwoliło nam zbudować kompetencje i wyspecjalizowany zespół in-house. Naszą przewagą rynkową jest świadczenie kompleksowych usług doradczych.

Read More »