People are GAME CHANGERS in Real Estate

A my chcemy być częścią tej zmiany! Ważne są dla nas kwestie zmian klimatycznych, dekarbonizacji, tego w jakim świecie, w jakich warunkach, w jakim ekosystemie miast będziemy funkcjonowali w przyszłości. Zachodzące bardzo szybko zmiany demograficzne i społeczne istotnie wpływają na jakość i poziom życia w mieście. Nowoczesne podejście, proekologiczne rozwiązania i innowacyjne projekty – zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju miasta –  wymagają dynamicznej współpracy, dialogu i zaufania pomiędzy Inwestorami a władzami samorządowymi. Włączenie w tę współpracę wiedzy, świadomości, wizji i zaangażowania uczestników wczorajszego spotkania  jest niezbędne, aby odpowiedzieć na wyzwania związane z przyszłością naszych miast.

fot. Greenfields