Usługi

NASZE USŁUGI

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzje środowiskowe

Pozwolenia na budowę

Usługi architektoniczne i urbanistyczne

Due dilligence prawne i techniczne

Specustawa mieszkaniowa

Usługi pośrednictwa

Organizacja przetargów i konkursów

Koordynacja procesu inwestycyjnego

Ocena potencjału i wycena nieruchomości

Analizy rynku

Negocjacje

Dialog z przedstawicielami władz administracji publicznej

SFINALIZOWANE TRANSAKCJE

ROK
ha
Powierzchnia
PUM
mln PLN
Wartość