Warszawa. Nowe zasady dotyczące współpracy z deweloperami

Od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać zarządzenie prezydenta Warszawy w sprawie określenia zasad zawierania umów określających warunki budowy lub przebudowy dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych oraz powołania zespołu ds. współpracy z inwestorami inwestycji nie drogowych.

Jak informują warszawscy urzędnicy, z nowej uproszczonej procedury będą mogli skorzystać inwestorzy obiektów handlowych powyżej 1 tys. m kw. lub innej zabudowy o powierzchni powyżej 5 tys. m kw. Obsługą wniosków składanych przez inwestorów zajmie się specjalny zespół pod przewodnictwem Zarządu Dróg Miejskich.

– W ostatnich miesiącach firma Greenfields, podobnie jak wiele innych firmy z branży nieruchomości, alarmowała o opóźnieniach w procedowania decyzji administracyjnych w Warszawie i apelowała o wprowadzenie zmian – komentuje Justyna Cymerman, dyrektorka Działu Urbanistyki Greenfields. – Wierzymy, że zarządzenie prezydenta Warszawy sprawi, iż zawieranie umów w zakresie finansowania przebudowy dróg będzie sprawniejsze, przejrzyste i równe dla wszystkich graczy na rynku. A inwestycje będą jeszcze lepiej służyły mieszkańcom.

Justyna Cymerman podkreśla, że w dyskusji publicznej często pomija się fakt, że to właśnie deweloperzy przy okazji realizacji swoich inwestycji odmieniają sąsiedztwo, finansując infrastrukturę z której korzystają później wszyscy mieszkańcy. – Nie tylko drogi, ale i ścieżki pieszo-rowerowe, skwery, parki sąsiedzkie, korty tenisowe, siłownie pod chmurką,  place zabaw, czy rozwiązania proekologiczne takie jak np. ogrody deszczowe – wylicza.

– Uważamy, że kolejnym ważnym krokiem powinno być usprawnienie przez władze Warszawy procedur wydawania decyzji o warunkach zabudowy, na które inwestorzy muszą czekać latami, a także pozwoleń na budowę – dodaje Justyna Cymerman.

Ruszyło pierwsze centrum danych Data4

Pod Warszawą została otwarta pierwsza serwerownia francuskiego operatora centrów danych. Do 2030 r. rynek ma urosnąć ponad trzykrotnie. Grunty pod centra już są trzy razy droższe niż pod magazyny.

Read More »